Tjenester

Prosjektering

 • Betong-, tre-, og stålkonstruksjoner

 • Grunn- og betongarbeider

 

Prosjektadministrasjon

 • Prosjektledelse

 • Byggeledelse

 • Byggherreombud

 

Andre tjenester

 • Kalkulasjon

 • Tilstandsanalyse

 • Byggesøknader

 • Miljøkartlegging

 • Jordskjelvsanalyse

 

Tegning og 3D-modellering (BIM):

 • AutoCAD

 • Revit Structure

 • Robot structural analysis

 • Advanced steel

 

Masseberegning:

 • Novapoint basis/terreng

 

Beskrivelse/ anbudshåndtering:

 • G-prog Beskrivelse – Beskrivelse etter NS3420